Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A SC Absolut Explorer SRL PRIVIND SITE-UL  WWW.ECOFLOWROMANIA.RO  

 Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC Absolut Explorer SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.   

Scopul colectării datelor este furnizarea de bunuri si servicii.    
In calitate de utilizator* al site-ului www.ecoflowromania.ro, sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele  personale, acestea fiind necesare pentru validarea comenzii, livrarea bunurilor şi emiterea facturilor pentru bunurile livrate / serviciile prestate.   

Refuzul dvs. determină imposibilitatea livrării.    
*Prin termenul “utilizator” al site-ului se înţelege orice vizitator care se înregistrează prin completarea datelor personale într-un formular de înregistrare, care îi va folosi la realizarea comenzilor de produse de pe site.    

Tipul de date colectate: date necesare pentru înregistrare pe site şi facturare  (nume, prenume, telefon, adresă de livrare, email), date de trafic, cookie-uri (stocate automat) necesare pentru colectarea adresei IP a computerului, a tipului de browser folosit şi paginile vizualizate, a referinţelor şi apoi pentru procesarea informaţiilor în formă agregată, precum şi pentru autentificare şi reţinerea coşului de cumpărături. Utilizatorii au dreptul de a refuza sau şterge cookie-urile, însă acest fapt va afecta uşurinţa navigării pe site şi reţinerea produselor adăugate în coşul de cumpărături.

Partajarea datelor. 
Datele personale de identificare colectate de operatorul SC Absolut Explorer SRL sunt difuzate către terţe părţi cu excepţia furnizorului platformei ecommerce şi hosting, Eurodata Serv, care, prin contract, nu are niciun drept de utilizare a acestor date.    

Datele non-personale de identificare (adresele IP, datele de trafic şi cookie-urile) sunt date cu caracter anonim, stocate pe site şi în serviciul de monitorizare a traficului Google Analytics, de asemenea nu sunt partajate decât cu furnizorul platformei ecommerce şi sunt folosite doar pentru analize asupra performanţei site-ului şi a comportamentului utilizatorilor.    

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul SC Absolut Explorer SRL şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: la solicitarea autorităţilor publice fiscale. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de următoarele drepturi:  
– dreptul de acces la datele personale. Puteti obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele.    
– dreptul de intervenţie asupra datelor. Puteţi cere operatorului în mod gratuit, în orice moment, printr-o cerere semnată şi datată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.    
– dreptul de opoziţie. Vă puteţi opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.    
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.    

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state. În vederea exercitării drepturilor enumerate mai sus, trebuie să înaintaţi operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. Cererea o veţi trimite la adresa de email shop@ecoflowromania.ro sau la adresa fizică a SC Absolut Explorer SRL, din Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 74, 400104, Cluj Napoca, Cluj. In cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure ca predarea se va face numai personal.    

PROCEDURA PRIVIND SECURITATEA BAZEI DE DATE PENTRU SITE-UL WWW.ECOFLOWROMANIA.RO

1. Securitatea Datelor Colectate 
1.1. Datele personale colectate de operatorul SC Absolut Explorer SRL sunt stocate pe servere amplasate în încăperi protejate şi cu acces fizic limitat. 
1.2. Accesul utilizatorilor la secţiunea restricţionată a site-ului, inclusiv parcurgerea procedurilor de înregistrare şi oriunde este necesară autentificarea utilizatorului, se face prin utilizarea unei sesiuni de acces criptate prin protocolul standard de criptare SSL.  
1.3. Furnizorul procedează în mod regulat la audituri şi teste de securitate a propriei infrastructuri informatice pentru a avea convingerea siguranţei şi securităţii acesteia.    

2.Scopul Utilizării Datelor Colectate 
2.1. Datele personale colectate sunt utilizate în primul rând în scopul de identificare a utilizatorilor înregistraţi ai Site-ului. Datele personale colectate nu fac subiectul unor operaţiuni de vânzare sau de schimbare cu date similare de la alti terţi.    
2.2. Furnizorul poate să utilizeze datele personale colectate pentru următoarele:    
– Adaptarea conţinutului Site-ului;    
– Accesul utilizatorului înregistrat la serviciile noastre de ştiri despre propriile produse şi servicii;    
– Pentru dezvoltarea unei relaţii de încredere reciprocă prin identificarea conţinutului relevant de informaţii pentru utilizator şi folosirea tehnicilor de marketing, însa numai cu acordul explicit primit din partea utilizatorului înregistrat;    
– Asigurarea accesului utilizatorului înregistrat la anumite secţiuni ale Site-ului cu accesul în mod implicit restricţionat utilizatorilor anonimi.    
2.3. Furnizorul nu va folosi datele personale colectate în afara propriilor servicii, incluzând serviciile acestui Site dar nelimitindu-se doar la acesta.   
2.4. Furnizorul va pune la dispoziţia utilizatorului posibilitatea de a renunţa la informările comerciale sau de orice altă natură efectuate cu privire la propriile sale servicii, printr-un sistem usor de utilizat şi simplu de dezabonare.    
2.5. Datele anonime colectate (date de trafic, ip-uri, cookie-uri) prin statisticile din site şi sistemul de monitorizare atraficului Google Analytics, pot să fie utilizate pentru realizarea de analize şi rapoarte statistice, rezumate şi informări precum şi pentru activităţi de marketing cum ar fi publicitate, promovarea şi ofertarea produselor şi serviciilor proprii.    
2.6. Conform legislaţiei în vigoare, datele cu caracter personal obţinute pot să fie dezvăluite fără consimţământul utilizatorului spre instituţiile statului abilitate în acest sens, dar numai în urma unei cereri oficiale şi legale adresate operatorului de către acestea.